آتورینا- اگر می خواهید که هر دو کتاب رندی گیج را با هم سفارش دهید از اینجا اقدام کنید.


پس از  چاپ و انتشار موفق کتاب "موفقیت در فروش مستقیم" در شهریور 1398 و کتاب "وضعیت آماده باش در فروش مستقیم" در شهریور 1399 عده ای از فعالان این صنعت در ایران به تازگی قصد تهیه هر دو کتاب را دارند  به همین منظور لینکی برای شما تهیه کردیم تا بتوانید هر دو کتاب را با هم سفارش دهید.

اگر می خواهید در رابطه با کتاب اول اطلاعاتی داشته باشید به این لینک مراجعه کنید و اگر نیازمند کسب اطلاعات از کتاب دوم هستید این لینک را مشاهده کنید.

اگر می خواهید هر دو کتاب را با هم سفارش دهید کافیست که تنها روی این باکس کلیک نمایید.

جمع مبلغ روی جلد هر دو کتاب: 175000 تومان + صفر تومان هزینه بسته بندی و ارسال

تعهد ما براى زمان ارسال کتاب یک هفته تا ده روز کارى مى باشد

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: