آتورینا- افزایش مهارت گفتگو با دیگران مهم ترین گام در راستای ساخت کسب وکار فروش مستقیم است و هیچ کس به اندازه تام شرایتر نمی تواند این موضوع را به خوبی آموزش دهد.


در سال 1400 بنا را بر آن گذاشتیم که 8 کتاب جدید از اسطوره عرصه فروش مستقیم تام شرایتر (ال بزرگ) به فعالان این حرفه در ایران اراِئه دهیم.

به مرور هر کدام از کتاب ها که آماده شد شما در این منو می توانید نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

کتابهایی که اکنون اماده سفارش است:

1- طریقه دستیابی فوری به اعتماد، باور، اثرگذاری و حسن تفاهم (82 صفحه)

2- معارفه یک دقیقه ای (120 صفحه)

3- شروع سریع در بازاریابی شبکه ای (98 صفحه)

4- خرده فروشی در بازاریابی شبکه ای (154 صفحه)

قیمت روی جلد کتاب طریقه دستیابی فوری به اعتماد، باور، اثرگذاری و حسن تفاهم 350،000 ریال

قیمت روی جلد کتاب معارفه یک دقیقه ای 450،000  ریال

قیمت روی جلد کتاب شروع سریع 400،000  ریال

قیمت روی جلد کتاب خرده فروشی در بازاریابی شبکه ای 600،000  ریال

هزینه ارسال 150،000 ریال

اگر می خواهید کتاب طریقه دستیابی فوری به اعتماد، باور، اثرگذاری و حسن تفاهم را سفارش دهید اینجا را کلیک نمایید. (35+15)

اگر می خواهید کتاب معارفه یک دقیقه ای را سفارش دهید اینجا را کلیک نمایید. (45+15)

اگر می خواهید کتاب شروع سریع را سفارش دهید اینجا را کلیک نمایید. (40+15)

اگر می خواهید کتاب خرده فروشی در بازاریابی شبکه ای را سفارش دهید اینجا را کلیک نمایید (60+15)

اگر می خواهید کتاب خرده فروشی و شروع سریع را سفارش دهید اینجا را کلیک کنید. (هزینه ارسال رایگان) (40+60)

اگر می خواهید هر چهار کتاب را سفارش دهید اینجا را کلیک نمایید (هزینه ارسال رایگان) (35+45+40+60)

کلیه سفارش های شما حداکثر بین 7 تا 10 روز کاری به دست شما خواهد رسید.

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: