آتورینا- در سال ۱۴۰۰ تجربه موفقی از برگزاری کارگاه آموزش تام شرایتر داشتیم و نزدیک به چهارصد نفر در این برنامه شرکت کردند و امروز مشغول ساخت و رشد سازمانشان هستند و ما هم مصمم به ادامه این دوره ایم. این دوره آموزشی چیزی نیست که بخواهید به راحتی از آن بگذرید.


دوره آموزشی BIGAL1401
از شهریور تا آبان 1401 به شرح ذیل برگزار می شود:
1- ارسال دو کتاب «قطعی کردن» و «پیش قطعی کردن» هفته اول شهریور که دو وبینار آن بین 20 تا 27 شهریور توسط تام یا کیث شرایتر برگزار می گردد.

با این دو آموزش یاد میگیرد که یک جلسه معارفه را چه طور ببندید و از مشتری احتمالی جواب قطعی بگیرید.


2- ارسال کتاب «طریقه تنظیم قرار ملاقات» و «طریقه آشنایی با مشتریان احتمالی جدید» در هفته اول مهر و برگزاری دو وبینار آن بین 20 تا 27 مهر توسط کیث یا تام شرایتر.

با این دو آموزش یاد میگیرد که چه طور قرار ملاقات های شما کنسلی نداشته باشد و چه طور بتوانید همواره با افراد جدید و مشتریان احتمالی جدید آشنا شوید.


3- ارسال کتاب «چه طور با یک ربع کار کردن در روز شبکه خود را بسازیم» و «چرا به هدفهایم نمی رسم؟» در هفته اول آبان و برگزاری دو وبینار آن بین 20 تا 27 آبان.

با این دو کتاب نظم و ترتیب را وارد کسب وکار بازاریابی شبکه ای خودتان خواهید کرد.


مبلغ سرمایه گذاری:

1- ثبت نام تا 13 خرداد 12،500،000 ریال (تمام شد)
2- ثبت نام از 14 خرداد تا 10 تیر 15،000،000 ریال (تمام شد)
3- ثبت نام از 10 تیر تا اول شهریور 20،000،000 ریال

کدومش برات راحت تره؟ اینکه خودت تجربه کنی و با درد چیزی رو یاد بگیری یا اینکه بنشینی پای حرفهای بزرگترین نتورکر دنیا با 45 سال تجربه و مجبور به خطا نباشی؟
می خواهید ثبت نام کنید؟ اینجا را کلیک کنید.
نمی خواهید ثبت نام کنید؟ دوباره فکر کنید...

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: