۷۹ پند بازاریابی شبکه‌ای

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰۰ موجود در انبار

79 پند بازاریابی شبکه‌ای

نوشته وس لیندن

ترجمه پیام مقیم اسلام

ناشر: بوی انار سرخ

شابک: 4-7924-04-600-978


کتاب " 79 پند بازاریابی شبکه‌ای" یکی از پرفروشترین کتاب‌های حوزه بازاریابی شبکه‌ای در انگلستان است. این کتاب پندهایی را می‌آموزد که مانند تیروکمان شما را به اوج پرتاب می‌کند!

این کتاب 175 صفحه‌ای، شش بخش دارد. بخش اول کتاب : چگونه شروع کنیم، بخش دوم: مهرات‌ها، بخش سوم: عملکرد خوب، بخش چهارم: اعتمادسازی ، بخش پنجم: تصویربزرگ  و بخش ششم: نتیجه‌گیری است.