فروش۷۹ پند بازاریابی شبکه‌ای
۷۹ پند بازاریابی شبکه‌ای

۷۹ پند بازاریابی شبکه‌ای

۷۹ پند بازاریابی شبکه‌ای

نوشته وس لیندن

ترجمه پیام مقیم اسلام

ناشر: بوی انار سرخ

شابک: ۴-۷۹۲۴-۰۴-۶۰۰-۹۷۸

فروشجادوی سخنرانی
جادوی سخنرانی

جادوی سخنرانی

نویسندگان: مارک دیویس _ تام شرایتر

مترجمان: پیام مقیم اسلام _ نیما عربشاه

شابک: ۱-۸۴-۵۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸

ناشر: ورجاوند

فروشپایان موفق یک سخنرانی
پایان موفق یک سخنرانی

پایان موفق یک سخنرانی

پایان موفق یک سخنرانی

نویسنده: مارک دیویس
مترجم: پیام مقیم اسلام - نیما عربشاهی
ناشر: ورجاوند
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: ۱۳۲
اندازه کتاب: رقعی 

سال انتشار: ۱۳۹۵

شابک: ۸-۸۵-۵۷۶۷-۶۰۰-۹۷۸

فروشچگونگی پیگیری
چگونگی پیگیری

چگونگی پیگیری

چگونگی پیگیری

مشتریان بالقوه بازاریابی شبکه‌ای

نویسنده: تام و کیث شرایتر
مترجم: پیام مقیم اسلام 
ناشر: آتورینا
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: ۹۴
اندازه کتاب: رقعی
سال انتشار: ۱۳۹۶

شابک: ۰-۷۹۲۲-۰۴-۶۰۰-۹۷۸

فروشچهار شخصیت رنگی در حوزه‌ی بازاریابی شبکه‌ای
چهار شخصیت رنگی در حوزه‌ی بازاریابی شبکه‌ای

چهار شخصیت رنگی در حوزه‌ی بازاریابی شبکه‌ای

چهار شخصیت رنگی در حوزه‌ی بازاریابی شبکه‌ای
زبان رمزی بازاریابی شبکه‌ای
نویسنده: تام  شرایتر
مترجم: پیام مقیم اسلام
ناشر: آتورینا
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: ۱۰۴
اندازه کتاب: رقعی
سال انتشار: ۱۳۹۶

شماره شابک: ۳-۷۹۲۱-۰۴-۶۰۰-۹۷۸