تاریخ شروع

02:00

دوشنبه - 1400/06/01

تاریخ پایان

05:00

پنج‌شنبه - 1401/05/20

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی