نمایش 7–12 از 15 نتیجه

کتاب طریقه آشنایی با افراد جدید

بدون امتیاز 0 رای
اگر بتوانیم ذهن افرادی که با آنها روبه‌رو می‌شویم را بخوانیم، آشنایی با آنها آسان خواهد بود. با به کارگیری سه استاندارد ساده کشف کنید که غریبه‌ها چگونه به طور خودکار ما را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
15 ساعت
102
59,000 تومان

کتاب پیش قطعی کردن در بازاریابی شبکه ای

بدون امتیاز 0 رای
کاری کنیم که مشتری احتمالی ما فوراْ تصمیم بله را بگیرد. حتّی قبل از شروع معارفه. قطعی کردن در پایان معارفه اضطراب زیادی را در ما و مشتری احتمالی‌مان ایجاد می‌کند. ما از حس فشار آوردن در پایان معارفه برای اخذ تصمیم نهایی متنفّریم. پس اخذ تصمیم بله در ابتدای گفتگو منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
15 ساعت
98
66,000 تومان

کتاب چرا اهدافم کارایی ندارد

بدون امتیاز 0 رای
مولفه‌های بسیاری وجود دارد که در راستای رسیدن به اهدافمان نقشی یاری‌کننده و یا نقشی تخریبگر دارند. هنگامی که ما از این سنگ بناها آگاهی پیدا کردیم، می‌توانیم آنها را برای طرّاحی اهدافی استفاده کنیم که برای ما کارایی دارند.
15 ساعت
72
73,000 تومان

کتاب انگیزش اقدام نتیجه

بدون امتیاز 0 رای
لازم نیست که ما در فریاد زدن قوی باشیم. از طریق رقابت، تقدیر، هدف‌گذاری، فرم نظرسنجی، رشد فردی و دیگر فنون انگیزشی ما می‌توانیم نقش خود را در ایجاد تکانش در تیم‌مان ایفا کنیم.
15 ساعت
50
80,000 تومان

کتاب داستان دو دقیقه ای در بازاریابی شبکه ای

بدون امتیاز 0 رای
برای معرفی فرصت کاری خود به مشتری احتمالی احساس نگرانی دارید؟ راهکار اینجاست. داستان دو دقیقه‌ای اصلی‌ترین طریقه معارفه برای مشتریان احتمالی است. مشتریان احتمالی از داستان کوتاه لذّت می‌برند. بیان داستان اضطراب ما را کمتر می‌کند زیرا که به خاطر سپردن داستان‌ها بسیار ساده است.
15 ساعت
111
57,000 تومان

کتاب خرده فروشی در بازاریابی شبکه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
خرده فروشی را بدون استرس و خجالت و شنیدن جواب رد انجام دهید. خجالتی هستید؟ نمی‌خواهید با دوستانتان صحبت کنید؟ از برقراری ارتباط با غریبه‌ها واهمه دارید؟ نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ نمی‌دانید که چه بگویید؟
15 ساعت
97
69,000 تومان